Terms and Conditions

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF WEBSITET

https://lockerroom.adidas.dk/drives af adidas International Trading B.V., en virksomhed der er registreret i Holland med virksomhedsnummer 33305842, med sit registrerede kontor i Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holland ("Operatøren"). adidas AG er moderselskabet i adidas-gruppen, som omfatter adskillige tilknyttede selskaber, herunder adidas International Trading B.V.

1.               Forståelse af disse vilkår og betingelser for anvendelse

1.1            Disse vilkår og betingelser for anvendelse (disse "Vilkår og betingelser") beskriver, hvordan du kan få adgang til og bruge websitet.

1.2            Når visse ord og sætninger anvendes i disse Vilkår og betingelser, har de specifikke betydninger (disse kaldes "definerede udtryk"). Du kan genkende disse definerede udtryk, fordi de starter med store bogstaver (selv om de ikke står i begyndelsen af en sætning). Hvor et defineret udtryk er anvendt, har det den betydning, der er tildelt det i afsnittet i disse Vilkår og betingelser, hvor det blev defineret (du kan finde disse betydninger ved at se på den sætning, hvor udtrykket står i parenteser og mellem citationstegn).

1.3            Når vi i disse Vilkår og betingelser refererer til "vi “eller "os" eller "vores", mener vi Operatøren; og når vi refererer til "dig" eller "din/dit", mener vi dig, den person, der søger adgang til eller bruger Websitet.

1.4            Bemærk dog, at disse Vilkår og betingelser ikke gælder for en eventuel bestilling af de produkter (som defineret i paragraf3.1), som du afgiver ved hjælp af de tjenesteydelser, der tilbydes på Websitet. Hvis du afgiver en ordre via Websitet, vil en lokal forhandler kontakte dig, og hvis du fortsætter med at købe og betale Produkterne, indgår du et direkte kontraktforhold med en sådan forhandler, og en sådan kontrakt er underlagt forhandlerens vilkår og betingelser.

1.5            Bemærk venligst, at vi kun bruger dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik (som er tilgængeligher).

2.               Websitet

2.1            Websitet er kun beregnet til brugere i Danmark. 

2.2            Websitet stilles gratis til rådighed. Vi garanterer ikke, at Websitet, eller noget som helst indhold på det, altid vil være tilgængeligt eller altid vil fungere uden afbrydelse. Adgang til Websitet er tilladt midlertidigt. Vi kan midlertidigt indstille, trække tilbage, stoppe eller ændre alle dele eller nogen del af Websitet uden forudgående varsel. Vi er ikke erstatningspligtige over for dig, hvis Websitet af en eller anden grund ikke er tilgængeligt på noget tidspunkt eller i en given periode. Vi forbeholder os ret til at opdatere Websitet og/eller ændre indholdet på det når som helst.

2.3            Du er ansvarlig for at foretage alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til Websitet. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der har adgang til Websitet via din internetforbindelse, er bekendt med disse Vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

2.4            Websitet og indholdet på det leveres kun til generelle informationsformål. Websitet og indholdet er ikke beregnet til noget som helst form for rådgivning, som du kan stole på.

2.5            Du må kun bruge Websitet i din egen private husholdning og til ikke-kommerciel brug (selv om du er berettiget til at bruge Websitet til at designe produkter, som bruges af et professionelt team, du er bemyndiget til at repræsentere).  I særdeleshed må du ikke bruge dette Websted med henblik på at designe produkter i forbindelse med en forretning til videresalg til tredjeparter. 

3.               Produkter

3.1            Websitet indbefatter produkter, der er fuldt ud designet og skabt af os, der, selvom de er designet af os, kan være tilpasset eller ændret af dig ved valg af materialer, farver eller andre tilpasningsmuligheder, som gøres tilgængelige på Websitet fra tid til anden, såsom tilføjelse af et navn, teamlogo, sponsorlogo eller en spillers nummer ("Tilpasning").Hvis du vil bestille nogle af sådanne produkter ("Produkter"), sker dette via en forhandler i overensstemmelse med paragraf1.4og forhandleren er eneansvarlig for at arrangere den fysiske Tilpasning, levering af Produkterne samt opfyldelse af alle andre vilkår og betingelser i forhandlerens kontrakt med dig.

3.2            Bemærk venligst, af Produkter, der er vist på Websitet, er underlagt tilgængeligheden hos den pågældende forhandlers lager. Vi vil gøre rimelige bestræbelser på at underrette dig om, hvis vi bliver opmærksomme på, at vores lagerbeholdning af et bestemt produkt er ved at blive begrænset, men vi giver ingen garanti for, at noget (nogen) bestemt(e) produkt(er) når som helst vil være på lager hos vores forhandlere.

3.3            Priser der er oplyst på Websitet er kun vores egne vejledende salgspriser. Priser som håndteres af enkelte forhandlere, kan variere.  Forhandleren vil kontakte dig for at bekræfte den faktiske pris på alle de Produkter, du bestiller, herunder eventuelle udgifter til Tilpasning.

3.4            Det er dit ansvar at kontrollere, at din bestillings detaljer og eventuelle Tilpasninger, du vil foretage, er korrekte ved bekræftelse af din kontrakt med den pågældende forhandler. 

3.5            Mindre forskelle i farve og andre variationer af Produkter er mulige som følge af forskellige billedoptagelser, skærmteknologier eller andre tekniske årsager. Vi er ikke ansvarlige for disse variationer og afvigelser eller for slåfejl, produktbeskrivelser eller åbenbare fejl på Websitet.

4.               Din konto og adgangskode

4.1            Du skal oprette en konto hos os på Websitet for at kunne afgive en bestilling på produkter, der er tilgængelige på Websitet ("Konto"). Når du opretter en Konto, bliver du bedt om at give visse oplysninger (som f.eks. din e-mailadresse), samt oprette en adgangskode som et led i vores sikkerhedsprocedurer. Du er forpligtet til at behandle adgangskoden fortroligt og du må ikke videregive den til tredjeparter.

4.2            Vi har ret til når som helst at deaktivere alle Konti og/eller adgangskoder, hvis du, efter vores rimelige skøn, har undladt at opfylde nogen af bestemmelserne i disse Vilkår og bestemmelser.

4.3            Hvis du ved eller har mistanke om, at andre har kendskab til login-oplysningerne til din konto, skal du straks underrette os om det ved at klikke her.

4.4            Du er ansvarlig for noget som helst uautoriseret brug af login-oplysningerne til din konto.

5.               Acceptabel brug

Generelt

5.1            Du erklærer dig indforstået med at undlade at:

5.1.1             bruge Websitet på nogen måde, der er i modstrid med disse Vilkår og betingelser eller nogen gældende lokal, national eller international lov eller bestemmelse;

5.1.2             kopiere eller på anden måde reproducere eller videresælge nogen del af Websitet, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i disse Vilkår og betingelser;

5.1.3             bruge Websitet til nogen kommercielle eller forretningsmæssige formål (andet end at designe Produkter, som du og dit team skal bruge); eller

5.1.4             udføre nogen handling eller andet, der kan skade, ødelægge eller på anden måde forstyrre driften af Websitet eller noget udstyr, netværk og software, som anvendes i forbindelse med Websitets drift.

Brugergenereret indhold

5.2            Hvis du leverer/uploader indhold til Websitet, herunder alt indhold, du uploader som en del af Tilpasningen – det være sig billeder, tekst eller andet materiale – skal det indhold, du leverer ("Brugergenereret indhold") være i overensstemmelse med følgende regler:

5.2.1             det må ikke bestå af eller indeholde navnet på et produkt, en service, et selskab, en organisation eller en event, der tilhører en anden (medmindre du har indhentet nogen som helst og alle relevante rettigheder hertil – f.eks. i forbindelse med en teamsponsoraftale);  

5.2.2             det må ikke bestå af eller indeholde en berømt (levende eller død) persons navn eller kaldenavn;

5.2.3             det må ikke krænke tredjeparters varemærker eller øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder;

5.2.4             det må ikke være frastødende, krænkende, fornærmende eller racistisk og det må ikke fremme eller foreslå had eller fysisk skade mod nogen;

5.2.5             det må ikke chikanere eller mobbe en anden person;

5.2.6             det skal være sandt og ærligt så vidt du ved;

5.2.7             det må ikke være ærekrænkende for nogen;

5.2.8             det må ikke bruge materiale eller indhold eller krænke andres rettigheder eller privatlivets fred;

5.2.9             det må ikke indeholde andres personoplysninger (undtagen navne på skjorter der er tilladt som et led i Tilpasningsprocessen) eller fortrolige oplysninger om andre personer; og

5.2.10          det må ikke fremme eller tolerere terrorisme, vold eller ulovlig adfærd.

Vi forbeholder os ret til at afvise ethvert Brugergenereret indhold, som efter vores opfattelse falder ind under ovennævnte kategorier. Husk også, at vores system ikke understøtter visse specialtegn.

5.3            Du garanterer, at alt det Brugergenererede indhold, du leverer/uploader til Websitet, overholder bestemmelserne i disse Vilkår og betingelser, og at vores brug af det Brugergenererede indhold er i overensstemmelse med disse Vilkår og betingelser, samt at det ikke krænker nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder. Du anerkender og erklærer dig indforstået med at du er ansvarlig for tab eller skade, som vi lider som følge af din misligholdelse af denne garanti.

5.4            Vi forbeholder os ret til at nægte at acceptere eller afslå eller ophøre med at bruge hvilket som helst Brugergenereret indhold, som vi mener er i strid med disse vilkår og betingelser.

Vira

5.5            Vi garanterer ikke, at Websitet altid vil være helt sikkert eller frit for fejl eller vira. Du er ansvarlig for konfiguration af din informationsteknologi, computerprogrammer og -platform for at få adgang til Websitet, og vi anbefaler, at du anvender dit eget antivirusprogram.

5.6            Du må ikke misbruge Websitet ved bevidst at introducere vira, trojanere, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er skadelig software eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til Websitet, den server, hvor Websitet er lagret eller nogen anden server, computer eller database, der er tilsluttet Websitet. Du må ikke angribe Websitet via et Denial of Service-angreb eller et Distributed Denial of Service-angreb. Du kan begå en forbrydelse ved at overtræde denne bestemmelse. Vi anmelder alle sådanne overtrædelser til de relevante retshåndhævende myndigheder og vi samarbejder med myndighederne ved at afsløre din identitet over for dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse, ophører din ret til at bruge Websitet øjeblikkeligt.

6.               Intellektuel ejendom

6.1            Vi (eller vores søsterselskab) er ejer eller licenshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til Websitet og dets indhold, Produkterne (underlagt paragraf6.2), navnet og mærket adidas, alle fonte, der ejes af adidas, og adidas produktnavne, billeder, emballager, samt alle andre varemærker, servicemærker, logoer og handelsnavne, der står på adidas-gruppens produkter, produktemballager og/eller på Websitet, uanset om de er registrerede eller ej. Disse værker er beskyttet af love om og traktater vedrørende intellektuel ejendom i hele verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

6.2            Du indestår for, at du er ejer eller licenshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder i alt Brugergenereret indhold, du uploader som en del af Tilpasningen. Alt Brugergenereret indhold, du uploader til vores Website, vil blive anset for ikke-fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet materiale. Du beholder alle dine ejendomsrettigheder til dit Brugergenererede indhold, men hermed giver du os en uophørlig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, overdragelig licens til at bruge, lagre, kopiere, reproducere, distribuere, skabe afledte værker af, og vise dette Brugergenererede indhold i forbindelse med den service, der ydes af Websitet og på tværs af et hvilket som helst medie, samt til at distribuere og gøre det Brugergenererede indhold tilgængeligt for til tredjeparter, herunder alle relevante forhandlere.    

6.3            Du får ikke tildelt nogen som helst rettigheder til at bruge, og du må ikke bruge nogen andre af vores intellektuelle ejendomsrettigheder end dem, der er beskrevet i disse Vilkår og betingelser. Du må ikke bruge Websitet (eller nogen del af det eller dets indhold) til kommercielle formål; du må dog downloade materiale fra Websitet til ikke-kommerciel, personlig brug. Du må dog ikke ændre noget materiale, og du må ikke kopiere, distribuere, transmittere, vise, udføre, reproducere, offentliggøre, licensere, skabe afledte værker af, overføre eller sælge noget materiale.

6.4            Ingen del af dette Website, herunder, men ikke begrænset til, tekst, design, grafik, fotografier og billeder indeholdt i det, må kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, postes igen, ændres, transmitteres eller distribueres eller bruges på nogen anden måde til ikke-personlige, offentlige eller kommercielle formål uden vores forudgående skriftlige samtykke.

6.5            Enhver kommunikation eller ethvert materiale, du sender til os via Websitet med elektronisk post eller på anden måde, vil blive behandlet som ikke ophavsretligt beskyttet og ikke-fortrolig(t) materiale (bortset fra kommunikation i forbindelse med din ordre, hvis du bruger Websitet til at købe produkter fra os). Vi har ret til at udgive, vise, offentliggøre, distribuere eller på anden måde bruge idéer, forslag, koncepter, design, knowhow og andre oplysninger, der er indeholdt i sådanne meddelelser eller materiale til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til udvikling, produktion, reklame og markedsføring af os og vores produkter.

7.               Vores ansvar

7.1            Intet i disse Vilkår og betingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for:

7.1.1             dødsfald eller personskade, som skyldes vores uagtsomhed;

7.1.2             svig eller svigagtig vildledning; og

7.1.3             ethvert anliggende, med henblik på hvilket det ville være ulovligt for os at udelukke eller begrænse vores ansvar.

7.2            Med hensyn til paragraf 7.1 påtager vi os intet ansvar for Tilpasningen og/eller andre handlinger eller undladelser fra alle forhandleres side (herunder alle forhandleres manglende overholdelse af vilkårene og bestemmelserne i deres kontrakt med dig).   

7.3            Med hensyn til paragraf 7.1 kan vi ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af eller overensstemmelse med vores forpligtelser i disse Vilkår og betingelser, når forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes nogen årsag, der ligger uden for vores rimelige kontrol. 

7.4            Vi påtager os intet ansvar for indholdet af websites, som der linkes til fra Websitet (herunder links til vores kommercielle sponsorer og samarbejdspartnere). Sådanne links skal ikke fortolkes som at vi anbefaler disse linkede websites. Vi er ikke erstatningspligtige for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af disse websites.

Hvis du er forbruger:

7.5            Hvis vi ikke overholder disse Vilkår og betingelser, er vi ansvarlige for tab eller skade, du har lidt, som er en følge af et forudsigeligt resultat af vores brud af disse Vilkår og betingelser eller vores uagtsomhed, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, som ikke er forudsigelige. Tab eller skade er forudsigelig(t), hvis det var en indlysende konsekvens af vores misligholdelse, eller hvis det blev planlagt af dig og os på det tidspunkt, du søgte adgang til Websitet.

7.6            Intet i disse Vilkår og betingelser påvirker dine lovmæssige rettigheder.

7.7            Vi stiller kun Websitet til rådighed for privat brug i din egen husholdning. Du indvilliger i ikke at bruge Websitet eller noget indhold på Websitet til nogen kommercielle eller forretningsmæssige formål eller videresalg, og vi er ikke erstatningspligtige over for dig i tilfælde af eventuelt tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmuligheder.

8.               Midlertidig udelukkelse og opsigelse

8.1            Hvis du overtræder nogen af disse Vilkår og betingelser, kan vi umiddelbart derefter gøre noget eller alt af følgende (uden begrænsning):

8.1.1             udstede en advarsel til dig;

8.1.2             midlertidigt eller varigt fjerne alt Brugergenereret indhold, du har uploadet til Websitet;

8.1.3             midlertidigt eller varigt tilbagekalde din ret til at bruge Websitet;

8.1.4             midlertidigt lukke eller opsige din Konto;

8.1.5             anlægge retssager mod dig for refusion af alle omkostninger, der resulterer af misligholdelsen (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger);

8.1.6             tage yderligere skridt mod dig ad rettens vej og/eller

8.1.7             videregive sådanne oplysninger, som vi med rimelighed synes er nødvendige, til de retshåndhævende myndigheder.

9.               Ændringer af disse Vilkår og betingelser

9.1            Vi kan ændre disse Vilkår og betingelser fra tid til anden (f.eks. hvis der foretages en lovændring, der betyder, at vi er nødt til at ændre disse Vilkår og betingelser). Tjek venligst disse Vilkår og betingelser regelmæssigt for at sikre, at du forstår de gældende Vilkår og betingelser, når du søger adgang til og bruger Websitet.

10.            Anden vigtig information

10.1         Enhver bestemmelse i disse Vilkår og betingelser fungerer adskilt. Hvis en domstol eller relevant myndighed afgør, at nogen af bestemmelserne er ulovlige eller ikke kan håndhæves, skal de resterende bestemmelser forblive i kraft og have retsvirkning.

10.2         Hvis vi undlader at insistere på, at du opfylder alle dine forpligtelser i henhold til disse Vilkår og betingelser, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig eller hvis vi udsætter at gøre det, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder over for dig og det medfører ikke, at du ikke skal opfylde disse forpligtelser. Hvis vi giver afkald på en forsømmelse fra din side, vil vi kun gøre det skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk vil give afkald på alle senere forsømmelser fra din side.

10.3         Vi forbeholder os ret til at indgå underentrepriser i henhold til disse vilkår og betingelser og til at overføre, tildele eller indgå nye aftaler i forhold til samtlige eller enhver af vores rettigheder og forpligtelser i forhold til disse Vilkår og betingelser til alle medlemmer af adidas-gruppen, forudsat at dine rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser ikke påvirkes. Du må ikke indgå aftale om underentreprise, tildele eller på anden måde overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser uden vores skriftlige samtykke.

10.4         Hvis du vil have flere oplysninger om onlinetvistbilæggelse, kan du følge linket nedenfor til EU-Kommissionens website:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dette link er kun medtaget til informationsformål, da dette er krævet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013.  Vi er ikke forpligtet til at deltage i en onlinetvistbilæggelse.

11.            Lovvalg og retlig kompetence

11.1         Disse Vilkår og betingelser er underlagt lovene i Holland. Dette berører ikke de gældende ufravigelige rettigheder i henhold til lovgivningen i bopælslandet.

11.2         Du kan indbringe enhver tvist, som måtte opstå i anledning af disse Vilkår og betingelser for - efter dit valg - enten den kompetente ret i Amsterdam, Holland, eller for den kompetente domstol i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, hvis bopælslandet er en EU-medlemsstat, hvis domstole - med udelukkelse af enhver anden domstol - har kompetence til at afgøre enhver sådan tvist. Vi vil indbringe enhver tvist, som måtte opstå i anledning af disse Vilkår og betingelser for den kompetente domstol i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, hvis dette er i en EU-medlemsstat eller ellers for den kompetente domstol i Amsterdam, Holland.

12.            Kontakt os

Hvis du har nogen grund til klage, vil vi forsøge at løse problemet og undgå en gentagelse i fremtiden. Du kan altid kontakte os ved at klikkeher.

Disse Vilkår og betingelser er sidst opdateretSeptember 2018